Кино

    Децата се запознават накратко с историята на киното, пишат кратки кино разкази и снимаме в екип написаните сценарии.

    Nim animations logo